უსაფრთხო სკოლა


უსაფრთხო სკოლა აქტიური თემაა ჩვენი მოზარდების ცხოვრებაში. ყველა მშობელს სურს მისმა შვილმა ისწავლოს უსაფრთხო გარემოში.
1. პროექტის სახელი: უსაფრთხო სკოლა
2. პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტის მონაწილეები იკვლევენ სკოლებში არსებულ პრობლემებს. მათ გამომწვევ მიზეზებს და ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზებს.
3. პროექტის სრული აღწერა: მოსწავლეები შეისწავლიან დღევანდელ სკოლებში არსებულ პრობლემებს. შეხვდებიან სხვადასხვა სკოლის მოზარდებს. გაიგბენ მათ მოსაზრებებს სკოლაში უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად. გამოიკვლევენ რა მიზეზები იწვევს აგრესიას მოზარდებში და როგორ სკოლაშ სურთ მათ სწავლა. რა ღონისძიებებს დასახავდნენ მოზარდ თაობაში აგრესიის ამოსაფხვრელად.
4. მონაწილეთა ასაკი/კლასები: 13-19
5. ვადები და ხანგრძლივობა: 01.01.2009 -დან 01.07.2009
6. პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში:კვლევა, დისკუსიების გამართვა მოძიებულ
7. მასალებზე, ნამუშევრების განთავსება ბლოგში, კვლევების დღიურის ელ.ვერსიის შექმნა.
7. მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქმნას: მთავარი შედეგი იქნება ის, რომ მოხდება ფასეულობების გაძლიერება. მოზარდების მიერ ჩადენილი დანაშაულების ელექტრონული ვერსია, ბავშვები გაიაზრებენ აგრესიის გამომწვევ მიზეზებს და მისი აღმოფხვრის გზებს. გაიღრმავებენ კომპიუტერთან მუშაობას. შედგება პრეზენტაციები.
8. სარგებელი სხვებისათვის: ახალგაზრდები იკვლევენ და ერთმანეთს უზიარებენ საკუთარი მოსაზრებებს, მოხდება მათი შეხედულებების შედარება. გადააფასებემ საკუთარ ღირებულებებს.
9. სამუშაო ენა: ქართული
10.საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან/ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი: ქართული, სამართალმცოდნეობა, მოსწავლეებს გაუძლიერდებათ სწავლის სურვილი, გაუღრმავდებათ სამართლიანობის განცდა, ისწავლიან საკუთარი და სხვისი აზრის დაფასებას, ერთმანეთის მოსმენას... ინტერნეტ-პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებას ინფორმაციულ-ტექნოლოგიების გამოყენებით. მშობლიური ქართული სულის თვითმყოფადობის, ქართული ტრადიციების დაფასებასა და პატივისცემას.
11. მონაწილეები სხვა სკოლიდან:
თბილისი
48-ე საჯარო სკოლა
45-ე საჯარო სკოლა
74-ე საჯარო სკოლა
რუსთავი
კერძო სკოლა ,,მილენიუმი”
ყვარელი
გავაზის საჯარო სკოლა
12. პროექტის ფასილიტატორის სახელი: მარინა ხუციშვილი
13. პროექტის ფასილიტატორის ელ-ფოსტა: marischool61 @gmail.com
14.პროექტის ფორუმი: http://foro.iearn.org/webx?14@@.1eac406f
15. პროექტის ვებ-გვერდი/ბლოგი: http://usafrtxoskola.blogspot.com/